Razkrivanje postavitev - Del 1: Izvor fenomena in praksa

Kaj so postavitve

Postavitev je slovenska beseda za konstelacijo (eng. Constellation). Izraz "konstelacija" izhaja iz latinskih besed: "con," kar pomeni skupaj, in "stella," kar pomeni zvezde. Zato je konstelacija skupina zvezd, ki tvorijo vzorec na nebu. Ta izraz se uporablja tudi v humanističnih vedah za opis sistema elementov v medsebojnem razmerju.

Natančneje, sistemske postavitve predstavljajo okvir, v katerem se elementi znotraj sistema uskladijo, da razkrijejo podlago vzorcev in odnosov, kar omogoča uvide in rešitve kompleksnih problemov. V tem procesu se informacije pojavljajo v različnih oblikah (besede, drže, gibanja) in strankam pomagajo prepoznati glavne vzroke težav in najti trajnostne rešitve. Postavitve predstavljajo neposredno izkušnjo fenomena, ki se pokaže kot občutenje in povezovanje s svojo intuicijo ter, kot metoda za vzpostavljanje ravnovesja in zdravljenje sistemov.

Kljub obsežnim raziskavam, ki potrjujejo učinkovitost postavitev ostajajo osnovni mehanizmi skrivnost, kar verjetno kaže na vpletenost globlje ravni zavesti, namesto na oprijemljive in vidne mehanizme.

Izvor fenomena

Koncept sistemskih postavitev je utemeljil Bert Hellinger (1925-2019), nemški psihoterapevt, filozof in raziskovalec. S pestrim ozadjem kot nekdanji duhovnik, 16 let misijonar med Zulujci v Južni Afriki, učitelj, psihoanalitik, telesni terapevt, terapevt skupinske dinamike in družinski terapevt je Hellinger v svoje delo vnesel bogate izkušnje in uvide. V svojem pristopu je združil elemente različnih vplivnih psihoterapevtskih metod, kot so gestalt terapija in psihodrama, z uvidi iz drugih področij. Poleg tega je vključil tehnike za dojemanje in dostop do kolektivne zavesti, s čimer je obogatil svojo metodologijo, da je postala bolj celovita in globoka.
Hellinger je odkril, da se obnašanje sistemov ravna po določenih zakonih ali načelih. Najpomembneje pa je, da je odkril poseben način odkrivanja skritih dinamik v sistemu. S tem je razvil fenomenološko metodo iskanja kvalitetnih rešitev, ki jo je poimenoval sistemske postavitve.

Sprva se je Hellinger osredotočal le na družine kot sisteme, zato so postavitve družine bolj znane širši množici. Kasneje je svoje metode uporabil tudi v organizacijah. Jan Jacob Stam in Gunter Weber sta prav tako prispevala k integraciji originalne metode na področje organizacij, kar je privedlo do globalne širitve poslovnih postavitev.

Poslovne postavitve

Osnovna predpostavka metode je, da čez čas vsaka skupina ali organizacija, ne glede na svojo velikost, razvija svoje vzorce in načine delovanja, kar vpliva na misli in dejanja vseh članov sistema. Ti osnovni vzorci obnašanja in kultura vedenja lahko zmanjšajo sposobnosti organizacije za produktivnost in uspeh. Dinamike dogajanj so izven nadzora ali zavedanja posameznikov, vseeno pa organizacije zanje porabijo veliko časa in energije, ki bi se lahko uporabila bolj produktivno.
Sistemska poslovna postavitev je neka vrsta simulacije, v kateri lahko ocenimo trenutno situacijo in ovrednotimo vpliv alternativnih možnosti in rešitev. To nam omogoča, da razumemo dejavnike, ki pomagajo ali ovirajo uspeh organizacije in najdemo najbolj ustrezno rešitev.

Proces poslovnih postavitev

Proces poslovnih postavitev je postopek, v katerem se postavitev (vizualna in intuitivna mapa) elementov poslovanja pojavi kot odgovor na določeno poslovno vprašanje. Ta proces vključuje naslednje korake:

  1. Intervju: Za boljše razumevanje strankinih vprašanj moderator izvede kratek intervju, na podlagi katerega se odloči o ključnih elementih postavitve. Primeri elementov: nov izdelek, upravni tim, oddelki, cilj, trg, marketinška strategija itd.
  2. Izbor predstavnikov: Stranka med udeleženci delavnice izbere predstavnike, ki bodo predstavljali določene elemente, ne glede na njihovo predhodno znanje o poslovnih vprašanjih.
  3. Postavitev predstavnikov: Stranka intuitivno razporedi predstavnike znotraj določenega prostora. Ustvarjena postavitev predstavlja notranje dojemanje situacije s strani stranke. Po postavitvi predstavnikov se stranka umakne, da opazuje nastajajočo postavitev kot gledalec. Predstavniki, ko so postavljeni, spontano utelesijo in posredujejo bistvene informacije, potrebne za postavitev, kar imenujemo "somatske informacije". Ta pojav se razlikuje od igranja; naravno se pojavi takoj, ko udeleženci prevzamejo svoje vloge kot predstavniki, in izgine, ko te vloge opustijo.
  4. Opazovanje pretoka: Stranka pozorno opazuje predstavnike, da vidi, kaj se razvija. Pod vodstvom moderatorja ti predstavniki izražajo svoja opažanja in občutke. Moderator, usklajen z dinamiko polja, dovoljuje predstavnikom, da se premikajo glede na svoje instinktivne impulze. Skozi ta proces se postopoma in močno oblikuje poseben vzorec. Ta vzorec je zunanji izraz nezavedne notranje podobe problema. Moderator razlaga ta vzorec in dela s predstavniki, da odkrije čimveč uvidov.
  5. Ustvarjanje novega ravnovesja: S tem interaktivnim procesom se razkrijejo osnovne dinamike, ki ovirajo ali zapletajo zadeve. Ko se postavitev razvija, se pojavi transformativni vzorec - vzorec, ki ponuja rešitev in obnavlja ravnovesje. Presenetljivo je, da se premiki proti miru in ravnovesju znotraj postavitve pogosto odražajo tudi v zunanjem svetu. Po delavnici opazimo oprijemljive spremembe: posamezniki spreminjajo svoja vedenja, stališča stranke se spreminjajo in zdi se, da se prej vztrajni vzorci začnejo raztapljati.
  6. Zaključek: Potovanje skozi proces postavitve se konča z globoko tranformacijo. Ta premik presega zgolj kognitivno razumevanje in vpliva na energetsko in funkcionalno ravnovesje sistema. Z ustvarjanjem nove resničnosti se osvobodi prej omejena energija, kar postavlja temelje za praktične in izvedljive korake za v naprej.

Transformativna praksa

Sistemske postavitve omogočajo posameznikom, da si ogledajo situacijo ali težavo znotraj celotnega konteksta, delujoč z elementi sistema, da ugotovijo, kateri elementi ali odnosi med elementi so funkcionalni in kateri moteči. S preverjanjem in prilagajanjem interakcij in funkcij različnih elementov sistemske postavitve omogočajo prehod iz nereda v harmonijo. Metodologija ne le, da osvetli pot od trenutnega izziva do prihodnje rešitve, temveč tudi pospeši transformacijo, ki uskladi sistem z njegovim optimalnim stanjem delovanja.

Sistemske postavitve so močno orodje za razumevanje in usmerjanje kompleksnosti različnih sistemov. Ta pristop zagotavlja uporabne uvide in rešitve, ki spodbujajo pomembne spremembe. Z razširjanjem uporabe prakse sistemskih postavitev v poslovnem svetu, se odklepajo nove perspektive vodenja, strategij in organizacijskega zdravja.

Nadaljujte z razkrivanjem postavitev in preberite naslednji članek.

sl_SISL